توضیحات محصول

این محصول شامل:

۱-فایل پروتکل درمانی اعتیاد به متادون (۲۲۲ صفحه بصورت کامل و توضیح کامل جلسات درمان)