توضیحات محصول

درمان تصویر سازی – ارتباطی (IRT) در ۱۹۷۰ به عرصه زوج درمانی راه یافت .طولانی بودن روانکاوی های سنتی به لحاظ زمانی و هزینه زیاد درمان از مهمترین عواملی بودند که روان درمانی را از شکل پویشی دراز مدت به حوزه های شناخت بنیاد و گرایش به سرعت سوق دادند . حیطه زوج درمانی و خانواده درمانی نیز تحت تاثیر بینش های رابطه محور پدیدار شده، تمرکز بر متغیرهای میان فردی را آغاز و کارایی قابل مشاهده و کوتاه مدت درمان ها را مورد توجه قرار دادند. ایماگودرمانی ارتباطی نیز همچنان که از نامش پیداست دست ساخته همین نگرش تلفیقی بوده است .

این رویکرد دو مقوله را بطور همزمان مورد تاکید قرار می دهد:

۱- شناسایی تاثیرات کودکی بر پویایی های ازدواج و انتخاب همسر

۲- اهمیت اکتساب مهارتهای ارتباطی .

ایماگو درمانی هر دو مقوله تحلیل های درون روانی و روابط میان فردی را مورد توجه قرار می دهد. ایماگودرمانی یا درمان تصویرسازی ارتباطی (IRT) نوعی درمان تحلیلی ست که توسط هارویل هندریکس با التقاط رویکردهایی چند، بنیانگذاری و وارد عرصه زوج درمانی شده است . هندریکس اصول ایماگودرمانی را در دو کتاب ” عشقی را که می خواهید بیافرینید : راهنمایی برای زوج ها ( ۱۹۸۸)و عشقی که احساس می کنید را حفظ کنید: راهنمایی برای مجردها ( ۱۹۹۲) شرح داده است . مبانی نظری آن را تحلیلی بویژه یونگی و مداخلات آن به روانشناسی گشتالت و سایکودرما نسبت می دهند .ایماگودرمانی آمیزه ای از نظریه های دیروز و امروز است.

 

این محصول شامل:

۱-فایل پروتکل درمان ایماگوتراپی (۱۷ صفحه بصورت کامل و توضیح ۸ جلسه درمان)

۲-فایل پروتکل درمان کامل ایماگوتراپی (۲۷ صفحه بصورت کامل و توضیح ۱۰ جلسه درمان)