توضیحات محصول

 تحقیقات انجام‌شده برای درمان افراد مبتلا به پرخوری عصبی و بی‌اشتهایی عصبی بر پروتکل‌های درمانی جداگانه‌ای متمرکزند، اما در موقعیت‌های بالینی بسیار معمول است که افراد مبتلا به اختلال‌های مختلف خوردن در یک گروه مورد درمان قرار گیرند و علت این کار مربوط به محدودیت منابع و امکانات موجود و نشانگان متفاوتی است که این افراد دارا هستند. پروتکل ۲۰ جلسه‌ای که در ادامه ارائه خواهد شد، توسط لالی برته و مک کنزی (۲۰۰۳)، گارنر و همکاران (۱۹۹۷)، مک کاب و همکاران (۲۰۰۳) و ویلسون و همکاران (۱۹۹۷) طراحی شده است. درمان با تشکیل یک جلسه ملاقات فردی با بیماران شروع می‌شود و با ۲۰ جلسه درمان گروهی ادامه می‌یابد.

 

این محصول شامل:

۱-فایل پروتکل درمان گروه درمانگری اختلال‌ های خوردن (۹ صفحه بصورت کامل و توضیح ۲۰ جلسه درمان)