توضیحات محصول

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس  ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، ۱۹۹۵ )مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است. از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) برای سنجش سازه‌های روانشناختی افسردگی، اضطراب و استرس ساخته شده است. نسخه اصلی این مقیاس دارای ۴۲ سوال است که افسردگی، اضطراب و تنیدگی را می‌سنجد. بعدها، نسخه کوتاه شده این مقیاس به نام DASS-21 توسط لاویبوند و لاویبوند در سال ۱۹۹۵ ساخته شد.

 

این پکیج شامل:

۱- پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) فرم کوتاه به همراه شیوه نمره گذاری

۲- فایل تفسیر که در آن اعتبار سنجی، و کلیه مطالب مربوطه درباره این تست با مثال توضیح داده می شود.