توضیحات محصول

سالهاست تصور می شد که هوش افراد (IQ)، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کافرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون IQ استفاده می کردند . ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون توجه به سمت هوش هیجانی (EQ) است که به عنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود.

پرسش نامه هوش هیجانی بار-اون توسط روون بار-ان در سال ۱۹۹۷ ساخته شده که نخستین پرسش نامه معتبر فرا فرهنگی جهت ارزیابی هوش هیجانی است(بار-اون،۲۰۰۲). آزمون هوش هیجانی بار –اُن  با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید. با اجرای این آزمون ۱۵ نمره خرده مقیاس ها و ۵ نمره مقیاس ترکیبی و یک نمره کلی EQ که از مجموع نمرات خرده مقیاس هاست بدست می آید.این آزمون ۵ حیطه اصلی مهارت درون فردی، مهارت میان فردی، مهارت انضباطی، کنترل فشار روانی، خلق عمومی را از طریق ۱۵ خرده مقیاس زیر می سنجد:

خرده مقیاس های این آزمون شامل خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت ذات، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، روابط بین فردی، مسوولیت پذیری، حل مساله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری، تحمل فشار، کنترل تکانه، شادکامی و خوش بینی است.

 

این پکیج شامل:

۱- فایل اکسل برنامه: حاوی فایل برنامه پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i)، (۹۰ سوالی) که بدون نیاز به اینترنت و با نرم افزار اکسل (Excel) اجرا شده و بدون محدودیت روی چندین کامپیوتر قابل اجرا است. پس از پاسخگویی به سوالات، نتایج داده ها به صورت نمودار نمایش داده خواهد شد.

۲- پرسشنامه و پاسخنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-I)

۳- مقاله آموزشی درباره پرسشنامه هوش هیجانی

۴- فایل روایی، پایایی، روش نمره گذاری و تفسیر آزمون

امیدواریم ازین مجموعه کاربردی استفاده لازم را ببرید

 

تصاویر برنامه: