توضیحات محصول

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس  ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، ۱۹۹۵ )مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است. از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

این پرسشنامه اغلب توسط روانشناسان یا روانپزشکان استفاده می‌شود و علاوه بر کاربردهای پژوهشی، به عنوان یک ابزار غربالگری کوتاه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این پکیج شامل سه بخش زیر است:

۱– فایل اکسل برنامه: حاوی فایل برنامه مقیاس (DASS-42) (فرم اصلی ۴۲ سوالی) که بدون نیاز به اینترنت و توسط نرم افزار (Excel) باز شده و بدون محدودیت روی چندین کامپیوتر قابل نصب است.پس از پاسخگویی به سوالات نتایج به صورت نمودار نمایش داده خواهد شد.

۲- پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) فرم بلند به همراه شیوه نمره گذاری

۳-مجموعه فایل که در آنها پیشینه، روایی، پایایی، اعتبار سنجی، و کلیه مطالب مربوط درباره این تست با مثال توضیح داده می شود.

امیدواریم ازین مجموعه کاربردی استفاده لازم را ببرید

 

تصاویر برنامه: