توضیحات محصول

از این فایل می توان برای ارائه در کلاس، سخنرانی ها و همچنین به صورت آموزشی در حوزه رشته مشاوره و روانشناسی و مدیریت استفاده کرد.

رئوس مطالب این فایل عبارت اند از:

  • هوش و آزمونهای آن
  • قابلیت هاب فردی
  • قابلیت های اجتماعی
  • تفاوت IQ و EQ
  • و…