توضیحات محصول

در این فایل پاورپوینت به صورت خلاصه مهارت های مشاوره مورد بررسی قرار می گیرد. از این فایل می توان برای ارائه در کلاس، سخنرانی ها و همچنین به صورت آموزشی در حوزه رشته مشاوره و روانشناسی استفاده کرد.

رئوس مطالب این فایل عبارت اند از:

۱- توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه

۲- انعکاس محتوا

۳- انعکاس احساسات

۴- انعکاس محتوا و احساسات

۵- شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی

۶- طرح سوالات

۷- خلاصه کردن

۸- قاب گیری یا شکل دهی مجدد

۹- مواجهه(رودر رویی)

۱۰- مبارزه با عقاید و باورهای خودتخریب