توضیحات محصول

هر صبح ما از خواب بیدار میشیم و هشیاری خودمون رو به دست میاوریم — این یه حقیقت حیرت آوره — ولی اون چیزی که دوباره بدست میاریم واقعا چه چیزیه؟ متخصص و محقق مغز و اعصاب آنتونیو دامازیو از این سوال ساده استفاده میکنه برای اینکه به ما نگاه اجمالی ای بده، از اینکه چگونه مغز ما، حس ما از خویشتن رو درست میکنه.