توضیحات محصول

از جمله ابزارهایی که به سنجش بهداشت روانی می پردازد، پرسشنامه سلامت عمومی است. این پرسشنامه برای اولین بار توسط گلدبرگ در سال ۱۹۷۲ تنطیم و به طور وسیع به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی به کار برده شده است. از طرفی چون فرم اصلی پرسشنامه(۶۰ آیتمی) قادر نبود برخی از مطالعات در شرف انجام در زمینه بهداشت روانی با یژگی های خاص را تحت پوشش قرار دهد، بر حسب ضررت و به تدریج نسخه های کوتاه تری از پرسشنامه در قالب های ۲۸،۱۲،۳۰ سوالی طراحی و در مطالعات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است..پرسشنامه ۱۲ آیتمی سلامت عمومی(GHQ-12) که مقیاس خود گزارشی است، توسط پژوهش های بیشماری استفاده شده است،

 

این بسته شامل:

۱- فرم پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) (فرم ۱۲ سوالی)

۲- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی GHQ12

۳-فایل آموزشی مجموعه مقالات درباره تعیین روایی و پایایی،ساختار عملی آزمون GHQ12

 

با آرزوی موفقیت