توضیحات محصول

رضایتمندی زناشویی یکی از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل زوجین تأثیر میگذارد. از سویی ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزشهای فرهنگی بین زن و شوهرها می شود.

پرسشنامۀ انریچ دارای فرم های ۱۲۵، ۱۱۵، ۴۷ و ۳۵ سوالی است.این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطۀ زناشویی به کار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.به علاوه، این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

این مجموعه شامل:

مجموعه کامل پرسشنامه رضایت زناشویی ۳۵-۴۷-۱۱۵ سوالی به همراه تفسیر، روایی پایایی و روش نمره گذاری

و یا خرید جزئی پرسشنامه:

۱- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ – ۳۵ سوالی به همراه فایل تفسیر و روش نمره گذاری

۲- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ – ۴۷ سوالی به همراه فایل تفسیر و روش نمره گذاری

۳- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ – ۱۱۵ سوالی به همراه فایل تفسیر و روش نمره گذاری

 

با آرزوی موفقیت