توضیحات محصول

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲

(۱۸ فصل)

نکات کلیدی ویژه جمع بندی کنکور کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی و مشاوره

فایل خلاصه شماره یک – ۸۴ صفحه

فایل خلاصه شماره دو – ۶۰ صفحه

 

نمونه خلاصه: